องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจัาง [ 15 ก.พ. 2565 ]150
22 เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ต.ค. 2564 ]178
23 รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ต.ค. 2564 ]46
24 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]78
25 โครงการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.76-047 ถนนสายกลางภายในหมู่บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 [ 13 ก.ย. 2564 ]41
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าไผ่งาม ถึง นานายทองอินทร์ อินกกผึ้ง หมู่ที่ 6 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 13 ก.ย. 2564 ]60
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางดอนกลางชลประทาน ถึง นานายสายหยุด ฦาชา หมู่ที่ 1 ต.โนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 13 ก.ย. 2564 ]47
28 รายงานการประชุม คณะกรรมการพนังงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 9/2562 [ 30 มิ.ย. 2564 ]227
29 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]237
30 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวนจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่อยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2564 ]192
31 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 [ 24 มิ.ย. 2564 ]233
32 รายงานผลการปฏิบัติงาน e planacc 2563 [ 22 มิ.ย. 2564 ]210
33 รายงานผลการปฏิบัติงาน e planacc 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]210
34 กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]67
35 ประชาสัมพันธุ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2564 ]48
36 รายงานความพึงพอใจ [ 24 ธ.ค. 2563 ]183
37 แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]214
38 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.1) [ 25 พ.ย. 2563 ]146
39 ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณหลักประกันสุขภาพ ตำบลโนนทอง ปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]265
40 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง [ 23 ต.ค. 2563 ]203
 
|1หน้า 2|3|4|5|6