องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]162
22 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 2 [ 1 ต.ค. 2562 ]154
23 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]101
24 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 มิ.ย. 2562 ]199
25 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 19 มิ.ย. 2562 ]188
26 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 19 มิ.ย. 2562 ]182
27 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 มิ.ย. 2562 ]204
28 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร [ 17 มิ.ย. 2562 ]191
29 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง [ 17 มิ.ย. 2562 ]178
30 แผนป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564 [ 14 มิ.ย. 2562 ]187
31 แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2562 ]195
32 รายงานประเมินผลควบคุมภายใน [ 10 มิ.ย. 2562 ]182
33 การทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ อบต.โนนทอง [ 16 ม.ค. 2562 ]99
34 แผนการดำเนินการควบคุมภายใน [ 13 ธ.ค. 2561 ]182
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึงโฮมสเตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหนองไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 6 ธ.ค. 2561 ]245
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถง 76-004 สายบ้านโนนเขวา ถึงอ่างห้วยหิน หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 พ.ย. 2561 ]231
37 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/q82z6d [ 19 พ.ย. 2561 ]330
38 ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]248
39 ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่าง [ 2 ส.ค. 2561 ]876
40 รับสมัครบุคคลเพื่อรับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2561 ]300
 
|1หน้า 2|3|4|5