องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงทะเบียนซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG 5 - 30 สิงหาคม ศกนี้

    รายละเอียดข่าว

ลงทะเบียนซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG 5 - 30 สิงหาคม ศกนี้

 

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่มีสิทธิ์ ซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ในโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีก ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเขต อบต.หรือเทศบาลที่ท่านอยู่ รับลงทะเบียนในวันที่ 5 - 30 สิงหาคม 2556 หลักฐานที่จะต้อมเตรียมมา 1.สำเนาบัตรประจำตับประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 2.บัตรแสดงสิทธิ์ สำหรับนำไปใช้แสดงสิทธิ์ เพื่อขอรับการช่วยเหลือในโครงการดังกล่าวต่อไป

 

     เอกสารประกอบ ลงทะเบียนซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG 5 - 30 สิงหาคม ศกนี้
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ