องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 - 2497

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโนนทอง
ที่เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2497


(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2496 - 30 กันยายน 2497)
รวมทั้งผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน และผู้ที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในตำบลโนนทอง
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2558


ในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2556
ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120    เอกสารประกอบ ลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 - 2497
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ