องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]0
2 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึ่งพอใจ ต่อการจัดบริการสาธารณะ 8 ด้าน [ 20 มิ.ย. 2565 ]11
3 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2565 ]17
4 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 28 พ.ค. 2565 ]27
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังอาคารอเนกประสงค์ ตลาดต้องชม (คนพรม) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2565 ]36
6 โครงการต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ตลาดต้องชม (คนพรม) หมู่ที่ 2 ปริมาณงานตามใบประมาณการ งบประมาณ 858,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ต.โนนทอง อ .เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 3 พ.ค. 2565 ]21
7 ประกาศเลื่อนสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2565 ]74
8 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 15 ก.พ. 2565 ]91
9 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจัาง [ 15 ก.พ. 2565 ]113
10 เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ต.ค. 2564 ]144
11 รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ต.ค. 2564 ]18
12 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]31
13 โครงการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.76-047 ถนนสายกลางภายในหมู่บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 [ 13 ก.ย. 2564 ]18
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าไผ่งาม ถึง นานายทองอินทร์ อินกกผึ้ง หมู่ที่ 6 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 13 ก.ย. 2564 ]18
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางดอนกลางชลประทาน ถึง นานายสายหยุด ฦาชา หมู่ที่ 1 ต.โนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 13 ก.ย. 2564 ]20
16 รายงานการประชุม คณะกรรมการพนังงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 9/2562 [ 30 มิ.ย. 2564 ]192
17 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]194
18 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวนจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่อยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2564 ]161
19 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 [ 24 มิ.ย. 2564 ]185
20 รายงานผลการปฏิบัติงาน e planacc 2563 [ 22 มิ.ย. 2564 ]172
 
หน้า 1|2|3|4|5|6