องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]36
2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 4 พ.ย. 2562 ]7
3 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 22 ต.ค. 2562 ]51
4 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]57
5 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 2 [ 1 ต.ค. 2562 ]59
6 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]7
7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 มิ.ย. 2562 ]101
8 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 19 มิ.ย. 2562 ]99
9 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 19 มิ.ย. 2562 ]84
10 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 มิ.ย. 2562 ]104
11 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร [ 17 มิ.ย. 2562 ]91
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง [ 17 มิ.ย. 2562 ]79
13 แผนป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564 [ 14 มิ.ย. 2562 ]91
14 แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2562 ]89
15 รายงานประเมินผลควบคุมภายใน [ 10 มิ.ย. 2562 ]91
16 การทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ อบต.โนนทอง [ 16 ม.ค. 2562 ]6
17 แผนการดำเนินการควบคุมภายใน [ 13 ธ.ค. 2561 ]97
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึงโฮมสเตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหนองไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 6 ธ.ค. 2561 ]147
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถง 76-004 สายบ้านโนนเขวา ถึงอ่างห้วยหิน หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 พ.ย. 2561 ]149
20 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/q82z6d [ 19 พ.ย. 2561 ]226
 
หน้า 1|2|3|4