องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สิทธิคนพิการ [ 26 มิ.ย. 2566 ]24
2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2566 ]30
3 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโนนทอง [ 20 มิ.ย. 2566 ]34
4 ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลโนนทอง [ 20 มิ.ย. 2566 ]21
5 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโนนทอง [ 20 มิ.ย. 2566 ]25
6 สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 6 มิ.ย. 2566 ]14
7 รายงานการประชุมสภา 2565 [ 19 พ.ค. 2566 ]29
8 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส้รางถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบภูเขียว จากบ้านโนนเขวา ถึงพื้นที่บ้านแก้งตาดไซ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-029 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2566 ]17
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบภูเขียว จากบ้านโนนเขวาถึงพื้นที่บ้านแก้งตาดไซ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-029 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2566 ]18
10 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]15
11 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]15
12 ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.7 [ 14 พ.ย. 2565 ]41
13 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย [ 4 พ.ย. 2565 ]13
14 ประชุมแผนการดำเนินงานปี 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]18
15 การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]78
16 ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบต.โนนทอง ปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]17
17 รายงานการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]10
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็มรหัสทางหลางท้องถิ่น ชย.ถ.76-061 สาย คลองชลประทาน-บ้านผู้พัน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 26 ส.ค. 2565 ]102
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-018 สาย ล่องแดง ถึง นานายเลี้ยง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 26 ส.ค. 2565 ]92
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ .76-060 สายทางบ้านโนนทองเมืองใหม่-ทางแยกบ้านพรม หมู่ที่ 10 บ้านโนนทองเมืองใหม่ ตำบลโนน ทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 26 ส.ค. 2565 ]92
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8