องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]33
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็มรหัสทางหลางท้องถิ่น ชย.ถ.76-061 สาย คลองชลประทาน-บ้านผู้พัน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 26 ส.ค. 2565 ]63
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-018 สาย ล่องแดง ถึง นานายเลี้ยง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 26 ส.ค. 2565 ]58
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ .76-060 สายทางบ้านโนนทองเมืองใหม่-ทางแยกบ้านพรม หมู่ที่ 10 บ้านโนนทองเมืองใหม่ ตำบลโนน ทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 26 ส.ค. 2565 ]57
5 การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ส.ค. 2565 ]59
6 เอกสารเผยแผร่ ความรู้ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ [ 24 ส.ค. 2565 ]50
7 เอกสารเผยแผร่ บัตรประจำตัวคนพิการ ทำบัตรใหม่ ต่ออายุ สูญหาย [ 24 ส.ค. 2565 ]39
8 เอกสารเผยแผร่การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ส.ค. 2565 ]40
9 เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การขอรับค่าจัดการงานศพตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ส.ค. 2565 ]38
10 เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ส.ค. 2565 ]35
11 รายงานการเงินประจำปี และ รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราช บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 16 ส.ค. 2565 ]46
12 ประกาศ งบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ส.ค. 2565 ]47
13 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.ค. 2565 ]64
14 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]55
15 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึ่งพอใจ ต่อการจัดบริการสาธารณะ 8 ด้าน [ 20 มิ.ย. 2565 ]98
16 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2565 ]82
17 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 28 พ.ค. 2565 ]80
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังอาคารอเนกประสงค์ ตลาดต้องชม (คนพรม) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2565 ]112
19 โครงการต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ตลาดต้องชม (คนพรม) หมู่ที่ 2 ปริมาณงานตามใบประมาณการ งบประมาณ 858,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ต.โนนทอง อ .เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 3 พ.ค. 2565 ]99
20 ประกาศเลื่อนสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2565 ]166
 
หน้า 1|2|3|4|5|6