องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุม คณะกรรมการพนังงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 9/2562 [ 30 มิ.ย. 2564 ]37
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]40
3 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวนจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่อยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2564 ]36
4 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 [ 24 มิ.ย. 2564 ]43
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน e planacc 2563 [ 22 มิ.ย. 2564 ]42
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน e planacc 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]39
7 รายงานความพึงพอใจ [ 24 ธ.ค. 2563 ]20
8 แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]36
9 ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณหลักประกันสุขภาพ ตำบลโนนทอง ปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]95
10 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง [ 23 ต.ค. 2563 ]36
11 แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจสอบบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]21
12 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]109
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง แต่งตั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 6 ต.ค. 2563 ]37
14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 29 ก.ย. 2563 ]126
15 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 [ 15 พ.ค. 2563 ]99
16 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 ) ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]114
17 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]154
18 การทบทวนภารกิจ 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]34
19 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 4 พ.ย. 2562 ]126
20 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 22 ต.ค. 2562 ]178
 
หน้า 1|2|3|4|5