องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณหลักประกันสุขภาพ ตำบลโนนทอง ปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]47
2 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2563 ]55
3 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]104
4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 4 พ.ย. 2562 ]73
5 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 22 ต.ค. 2562 ]124
6 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]128
7 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชุดที่ 2 [ 1 ต.ค. 2562 ]124
8 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]72
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 มิ.ย. 2562 ]166
10 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 19 มิ.ย. 2562 ]162
11 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 19 มิ.ย. 2562 ]150
12 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 มิ.ย. 2562 ]166
13 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร [ 17 มิ.ย. 2562 ]158
14 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง [ 17 มิ.ย. 2562 ]146
15 แผนป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564 [ 14 มิ.ย. 2562 ]153
16 แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2562 ]158
17 รายงานประเมินผลควบคุมภายใน [ 10 มิ.ย. 2562 ]149
18 การทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ อบต.โนนทอง [ 16 ม.ค. 2562 ]67
19 แผนการดำเนินการควบคุมภายใน [ 13 ธ.ค. 2561 ]157
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึงโฮมสเตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหนองไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 6 ธ.ค. 2561 ]213
 
หน้า 1|2|3|4