องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561 [ 5 มิ.ย. 2567 ]7
2 บทบาทหน้าที่-อถล และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก-พ.ศ.-2561 [ 5 มิ.ย. 2567 ]8
3 แนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น [ 29 พ.ค. 2567 ]13
4 ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการ ประจำปี 2567 [ 29 พ.ค. 2567 ]8
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนายหลอด ฦาชา และ จุดบ้านนายหลิ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 28 พ.ค. 2567 ]1
6 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ [ 8 พ.ค. 2567 ]10
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi [ 8 พ.ค. 2567 ]5
8 แผนป้องกันการทจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]1
9 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านนางสิงหา ถึง บ้านนางถนอม หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]11
10 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านนายปรีชา ถึง บ้านนายประพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]10
11 ประกาศราคากลาง โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสุทัศน์ ถึง บ้านนายบุญเทียม หมู่ที่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]10
12 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสนั่น ถึง บ้านนายประเนียน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]11
13 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางต่อจากนานายสุนทร หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]9
14 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายไสว โพธิ์งาม ถึง บ้านนางสมพร ฤาชัย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]12
15 ประกาศราคากลาง โครงการลานคอนกรีตเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]11
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-004 สายทางบ้านโนนเขวาถึงอ่างเก็บน้ำห้วยหิน หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 เม.ย. 2567 ]12
17 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-004 สายทางบ้านโนนเขวาถึงอ่างเก็บน้ำห้วยหิน หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2567 ]7
18 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 [ 26 มี.ค. 2567 ]10
19 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางเพ็ญศรี ถึงบ้านนายชัยมงคล หมู่ที่ 10 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 25 มี.ค. 2567 ]8
20 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเส้นรอบห้วยมะกรูด หมู่ที่ 8 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 25 มี.ค. 2567 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10