องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ [ 8 พ.ค. 2567 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi [ 8 พ.ค. 2567 ]2
3 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านนางสิงหา ถึง บ้านนางถนอม หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]7
4 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนบ้านนายปรีชา ถึง บ้านนายประพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]7
5 ประกาศราคากลาง โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสุทัศน์ ถึง บ้านนายบุญเทียม หมู่ที่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]8
6 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสนั่น ถึง บ้านนายประเนียน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]8
7 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางต่อจากนานายสุนทร หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]6
8 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายไสว โพธิ์งาม ถึง บ้านนางสมพร ฤาชัย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]8
9 ประกาศราคากลาง โครงการลานคอนกรีตเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 9 เม.ย. 2567 ]7
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-004 สายทางบ้านโนนเขวาถึงอ่างเก็บน้ำห้วยหิน หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 เม.ย. 2567 ]11
11 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-004 สายทางบ้านโนนเขวาถึงอ่างเก็บน้ำห้วยหิน หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2567 ]6
12 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 [ 26 มี.ค. 2567 ]8
13 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางเพ็ญศรี ถึงบ้านนายชัยมงคล หมู่ที่ 10 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 25 มี.ค. 2567 ]6
14 ประกาศราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเส้นรอบห้วยมะกรูด หมู่ที่ 8 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 25 มี.ค. 2567 ]5
15 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนายหลอด ฦาชา ถึง บ้านนายบุญเกิดหมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 19 มี.ค. 2567 ]7
16 ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 19 มี.ค. 2567 ]8
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วประตู ทางเข้าอาคารเตาเผาขยะตำบลโนนทอง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 19 มี.ค. 2567 ]7
18 ประกาศราคากลาง โครงการเทคอนกรีตข้ามฝายน้ำล้น จำนวน 5 ช่วง สายห้วยหลักผึ้ง หมู่ที่ 7 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 19 มี.ค. 2567 ]8
19 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 15 มี.ค. 2567 ]7
20 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 5 มี.ค. 2567 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9