องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ติดต่อ - สอบถามเวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

เลขที่ 300 บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 
โทรศัพท์ 0-4410-9715
โทรสาร 0-4410-9715
 สำนักปลัด  นางจรรยารักษ์ เฮ้าประมงค์
: 080 158 4579
 กองคลัง  นายปรีชา โคตรมา
: 089 015 0819
 กองช่าง  นายอรรถพล สมัตถะ
: 081 266 7313
 กองสวัสดิการสังคม  นางปวีณา สมวงษ์
: 061 097 8882
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางปวีณา สมวงษ์ : 061 097 8882
   
E- mail:admin@tambonnonthong.go.th

Web Site : www.tambonnonthong.go.th

 
แผนที่อบต.