องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]6
2 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ต.ค.64 [ 19 เม.ย. 2565 ]107
3 สรุปผลการจัดหาพัสดุ พ.ย.64 [ 19 เม.ย. 2565 ]101
4 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ธ.ค.64 [ 19 เม.ย. 2565 ]99
5 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ม.ค.65 [ 19 เม.ย. 2565 ]103
6 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ก.พ.65 [ 19 เม.ย. 2565 ]100
7 สรุปผลการจัดหาพัสดุ มี.ค.65 [ 19 เม.ย. 2565 ]106