องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ