องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


การมอบอำนาจการปฏิบัติงาน อบต.โนนทอง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การมอบอำนาจการปฏิบัติงาน อบต.โนนทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ