องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564    เอกสารประกอบ

ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ