องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล


นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ