องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.โนนทอง เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ของ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง [ 19 มิ.ย. 2562 ]364
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 7 ม.ค. 2562 ]352
3 โครงการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต [ 3 ต.ค. 2561 ]493
4 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั้น [ 2 ต.ค. 2561 ]513
5 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2561 ]581