องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว


ภูคิ้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

ภูคื้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ในบริเวณเทือกเขาภูเขียว เขตอนุรักษ์พัรธุ์สัตว์ป่าภูเขียว มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า มีความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลสูงเป็นอันดับที่ 5 ของยอดเขาในภาคอีสาน ตอนกลางคืนจะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทิศเหนือเป็นหน้าผาสูงชันมีลานหินกว้างยื่นออกมาจากหน้าผา เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด สามารถมองเห็นเขื่อนห้วยกุ่ม ภูกระดึง ภูผักขะ ภูนกแซว หากมองลงด้านล่าง จะเห็นทุ่งนา ไร่สวน อ่างเก็บน้ำ หมู่บ้านถนนหนทาง ผสมกลมกลื่นกับลำนน้ำพรมใสไหลผ่านคดเคี้ยวตามยอดเขา

ลำน้ำพรม  ล่องแก่ง แก้งตาดไซ ตำบลโนนทอง
ล่องแก่ง แก้งตาดไซ อยู่หมูที่ 7 บ้านแก้งตาดไซ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่รับน้ำจากเขื่อนห้วยกุ่ม
ผ่านแนวเทือกเขาที่มีก้อนหินสลับซับซ้อนลงมาสู่ ลำน้ำพรม เหมาะแก่การล่องแก่ง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนในวันหยุดบรรยากาศ ล่องแพ แลภูคิ้ง ตำบลโนนทอง
ล่องแพหาดน้ำพรมตำบลโนนทอง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขื่อนชลประทานน้ำพรม บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ห่างจากตัวอำเภอฯ ประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดพักผ่อน


ส้มโอ เป็นสินค้า OTOP ของตำบลโนนทอง

ตลาดประชารัฐ ฅนพรม ต้องชม ตำบลโนนทอง
จำหน่าย สินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ของชาวตำบลโนนทองที่ปลุกเอง ผลิตและแปรรูปเองโดยชุมชน