องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

สภา อบต.


 
นายสุนทร  อินกกผึ้ง
ประธานสภาอบต.
เบอร์โทร.061 548 4269
 


 
 
นายสรศิลป์  ฦาชา
ว่าง
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
เบอร์โทร.082 613 8388
เบอร์โทร.-
   


   
นายประสาน  ชาลีเปรี่ยม
นายสนิท  ลอดดอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
เบอร์โทร.084 471 4486
เบอร์โทร.061 529 3073
    
นางประถม  สารนอก
นายวีระศักดิ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
เบอร์โทร.086 146 9085
เบอร์โทร.096 286 8730
   


   
นายศุกชัย  เขาเขียว
นายสุนทร  อินกกผึ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
เบอร์โทร.080 903 5138
เบอร์โทร.061 548 4269
   


   
นายจารุณี  อาจสามารถ
นายสรศิลป์  ฦาชา
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
เบอร์โทร.064 628 0269
เบอร์โทร.082 613 8388
   


   
นายพนม  เขตรจัตุรัส
นายศิริพล  ชื่นสบาย
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
เบอร์โทร.065 858 8674
เบอร์โทร.087 045 9962
   

 
   
นายประดิษฐ์  ชำนาญ
 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 
เบอร์โทร.064 098 4490