องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

เลขที่ 300 บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 
โทรศัพท์ 0-4410-9715
โทรสาร 0-4410-9715
 สำนักปลัด : 064 349 2434
 กองคลัง : 099 178 2396
 กองช่าง : 081 266 7313
 กองสวัสดิการสังคม : 061 097 8882
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
: 061 097 8882
   
E- mail:admin@tambonnonthong.go.th

Web Site : www.tambonnonthong.go.th

 
แผนที่อบต.