องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชน มพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 


วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567
เวลา 13.00 น. 
 อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน  สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชน มพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 
2567 โดยมี นายเสกสรร   สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและมุ่งเดินหน้าส่งต่อผืนธงตราสัญลักษณ์ ไปยังอำเภอหนองบัวแดง  ณ ถนนสายหน้าอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

2024-07-16
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-04
2024-06-26
2024-06-24