องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th

 
 

 

 

 


ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอรรถกร ศิริลัทธิยากร) และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเดินทางมาตรวจราชการ


ันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 
      เวลา 13.00 น.
อบต.โนนทอง โดยการนำของนายกสมาน   สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง นำคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงาน พร้อมด้วยผู้นำชุมชนร่วมกับนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอรรถกร ศิริลัทธิยากร) และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ทั้งนี้มี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นายอร่าม  โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมให้การต้อนรับการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย

2024-07-16
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-04
2024-06-26
2024-06-24