องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 ลำห้วยนาข่า (ตอนล่าง) หมู่ที่ 10 บ้านโนนทองเมืองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding [ 20 ก.พ. 2563 ]12
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-008 สายทางภายในหมู่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding [ 19 ก.พ. 2563 ]11
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-010 สายทางบ้านแก้งตาดไซ ถึงวัดป่าร่มโพธิ์ทอง บ้านแก้งตาดไซ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding [ 19 ก.พ. 2563 ]9
4 โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านแก้งตาดไซถึงวัดป่าร่มโพธิ์ทอง บ้านแก้งตาดไซ หมู่ที่ 7 [ 13 ก.พ. 2563 ]11
5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยนาข่า บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 [ 13 ก.พ. 2563 ]9
6 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โนนเขวา หมู่ที่ 2 [ 13 ก.พ. 2563 ]11
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]28
8 ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบครบวงจร พร้องติดตั้งเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ส.ค. 2562 ]57
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบครบวงจร พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2562 ]49
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโดมศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 [ 1 ส.ค. 2562 ]53
11 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.76-004 สายบ้านโนนเขวา ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยหิน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ต่อจากสายเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ก.พ. 2562 ]96
12 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึง โฮมสเตย์บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ 5 ต่อจากสายเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ก.พ. 2562 ]99
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.76-004 สายบ้านโนนเขวา ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยหิน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 26 ก.พ. 2562 ]102
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึง โฮมสเตย์บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ 5 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 26 ก.พ. 2562 ]103
15 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ โค้กอีโต บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดจัยภูมิ [ 23 ม.ค. 2562 ]110
16 โครงการลงหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรจากนานายสละ ฤาชา ถึงนานายศิริ ม.1 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ยาว 340.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 153.00 ลบ.เมตร สถานที่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2562 ]101
17 โครงการก่อสร้างถนนศสล. ลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.9 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 66.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่นาเจริญ ม.9 ต.โนนทอง อ.เกษตสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2562 ]101
18 โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายคง หาญกุดเลาะ ถึงบ้านนายวินัย เพียอิน ม.2 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2562 ]96
19 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างสัญลักษณ์ปติมากรรมปูนปั้นของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ปริมาณงาน รายละเอียดตามใบประมาณราคา ปร.4 และ ปร.5 สถานที่ก่อสร้าง โคกมีดอีโต้ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2562 ]107
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึงโฮมสเตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหนองไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 22 พ.ย. 2561 ]113
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12