องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึงโฮมสเตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหนองไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 22 พ.ย. 2561 ]10
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 76-006 สายบ้านโนนหนองไฮถึงโฮมสเตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหนองไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 21 พ.ย. 2561 ]11
3 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสลิมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๖-๐๐๔ สายทางบ้านโนนเขวา ถึงอ่างห้วยหิน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนเขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 พ.ย. 2561 ]20
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถง 76-004 สายบ้านโนนเขวาถึงอ่างห้วยหิน หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 5 พ.ย. 2561 ]20
5 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ต.ค. 2561 ]34
6 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบ อัดท้าย [ 9 ต.ค. 2561 ]33
7 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารหลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง [ 28 ก.ย. 2561 ]27
8 ประกาศราคากลาง โครงการ ดำเนินการลงหินคลุก สายคลองชลประทาน ถึงบ้านผู้พัน หมู่ที่ 1 [ 12 ก.ย. 2561 ]26
9 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านเล่า หมู่ที่ 3 สายทางลาดยาง - บ้านยาง - บ้านกลาง เข้าบ้านเล่าทางตะวันออกสายตาปู่บ้าน(ต่อจากสายเดิม) [ 12 ก.ย. 2561 ]27
10 ประกาศราคากลาง โครงการดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายห้วยโปร่ง [ 24 ส.ค. 2561 ]33
11 ประกาศราคากลาง โครงการดำเนินการลงหินคลุก หมู่ที่ 10 สายร่องแดงจากนานางแดง ถึง นานายเกลี้ยง [ 24 ส.ค. 2561 ]31
12 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง [ 19 ก.ค. 2561 ]41
13 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอลฟันท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 สายทางจากคลองชลประทานไปหน้าโรงเรียนบ้านโนนทอง [ 15 พ.ค. 2561 ]53
14 ประกาศราคากลาง โครงการลดำเนินการงหินคลุก สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านนายมงคล ไป ลำน้ำพรม หมู่ที่ 8 บ้านเชิงสำราญ [ 12 ก.พ. 2561 ]69
15 ประกาศราคากลาง โครงการดำเนินการลงหินคลุก สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านนายคำมูล ไป ลำน้ำพรม หมู่ที่ 8 บ้านเชิงสำราญ [ 12 ก.พ. 2561 ]69
16 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านนายพนม ถึง ลำน้ำพรม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่นาเจริญ [ 12 ก.พ. 2561 ]75
17 ประกาศราคากลาง โครงการดำเนินการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านนายทองม้วน ถึงฝายน้ำล้นห้วยฉางตอนล่างบ้านแก้งตาดไซ หมู่ที่ 7 [ 12 ก.พ. 2561 ]72
18 ประกาศราคากลาง โครงการดำเนินการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายหลัง อบต.โนนทอง หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา [ 7 ก.พ. 2561 ]75
19 ประกาศราคากลาง โครงการดำเนินการลงหินคลุกทางแยกวัดป่า ถึงนานายอินทร์ หมู่ที่ 6 บ้านกลาง [ 7 ก.พ. 2561 ]74
20 ประกาศราคากลาง โครงการดำเนินการลงดินถมเสริมผิวจราจรคอสะพาน สายเข้าพื้นที่การเกษตร ห้วยหมากมี้ บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ 5 [ 7 ก.พ. 2561 ]70
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11