องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 247 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง [ 20 เม.ย. 2564 ]21
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลางท้องถิ่น ชย.ถ.๗๖-๐๐๑ สายทางบ้านโนนทอง ถึงห้วยตาดโตน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนทอง ตำบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2563 ]66
4 ประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ .๗๖-๐๐๑ สายทางบ้านโนนทอง ถึงห้วยตาดโตน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนทอง ตำบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ย. 2563 ]58
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายบัวลา พรประสิทธิ์ บ้านนาง สัจจะ ชาลีเปรี่ยม หมู่ที่ 10 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ส.ค. 2563 ]83
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุเทพ ท้าวน้อย ถึง บ้านนางปือ หมู่ที่ 6 ต .โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ส.ค. 2563 ]80
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสถียร ฦาชา ถึง บ้านนายสัมพันธ์ สุภารี หมู่ที่ 7 ต.โนนทอง องเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ส.ค. 2563 ]73
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิโรจน์ ชาลีเปรี่ยม ถึง บ้านนางคำบู้ หมู่ หมื่นศรี หมู่ที่ 6 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ส.ค. 2563 ]70
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำปั่น ตาอุ่น ถึง บ้านนายฉลวย โฉมอาจ หมู่ที่ 7 ต .โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ส.ค. 2563 ]79
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคูณ หิตภูเขียว ถึง บ้านนายสมัย หมื่นจิตร หมู่ที่ 7 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ส.ค. 2563 ]83
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวรรค์ ถึง บ้านนางนวลฉวี หมู่ที่ 7 ต.โนน ทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ส.ค. 2563 ]72
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำบาดาลระหว่างบ้านนายเพ็ง มุเขวา ถึง บ้าน นายกองพันธ์ พิมพ์แหวน หมู่ที่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ส.ค. 2563 ]72
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-008 สายทางภายในหมู่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 17 ส.ค. 2563 ]71
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-029 สายทางรอบภูเขียวจากบ้านโนนเขวา ถึงพื้นที่บ้าน แก้งตาดไซ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 17 ส.ค. 2563 ]69
15 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-029 สายรอยภูเขียวจากบ้านโนนเขวา ถึง พื้นที่บ้านแก้งตาดไซ หมู่ที่ 7 บ้านแก้งตาดไซ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ หน่วยงาน อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 14 ส.ค. 2563 ]80
16 ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-008 สายทางภายในหมู่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2 จำนวน 2 ช่วง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ หน่วยงาน อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 14 ส.ค. 2563 ]78
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 24 มิ.ย. 2563 ]93
18 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 24 มิ.ย. 2563 ]99
19 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 23 มิ.ย. 2563 ]88
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 22 มิ.ย. 2563 ]88
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13