องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 221 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]16
2 ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบครบวงจร พร้องติดตั้งเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ส.ค. 2562 ]42
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบครบวงจร พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2562 ]34
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโดมศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 [ 1 ส.ค. 2562 ]35
5 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.76-004 สายบ้านโนนเขวา ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยหิน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ต่อจากสายเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ก.พ. 2562 ]81
6 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึง โฮมสเตย์บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ 5 ต่อจากสายเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ก.พ. 2562 ]87
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.76-004 สายบ้านโนนเขวา ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยหิน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 26 ก.พ. 2562 ]85
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึง โฮมสเตย์บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ 5 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 26 ก.พ. 2562 ]93
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ โค้กอีโต บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดจัยภูมิ [ 23 ม.ค. 2562 ]96
10 โครงการลงหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรจากนานายสละ ฤาชา ถึงนานายศิริ ม.1 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ยาว 340.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 153.00 ลบ.เมตร สถานที่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2562 ]86
11 โครงการก่อสร้างถนนศสล. ลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.9 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 66.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่นาเจริญ ม.9 ต.โนนทอง อ.เกษตสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2562 ]86
12 โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายคง หาญกุดเลาะ ถึงบ้านนายวินัย เพียอิน ม.2 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2562 ]83
13 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างสัญลักษณ์ปติมากรรมปูนปั้นของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ปริมาณงาน รายละเอียดตามใบประมาณราคา ปร.4 และ ปร.5 สถานที่ก่อสร้าง โคกมีดอีโต้ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2562 ]92
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึงโฮมสเตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหนองไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 22 พ.ย. 2561 ]99
15 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 76-006 สายบ้านโนนหนองไฮถึงโฮมสเตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหนองไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 21 พ.ย. 2561 ]103
16 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสลิมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๖-๐๐๔ สายทางบ้านโนนเขวา ถึงอ่างห้วยหิน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนเขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 พ.ย. 2561 ]123
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถง 76-004 สายบ้านโนนเขวาถึงอ่างห้วยหิน หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 5 พ.ย. 2561 ]103
18 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ต.ค. 2561 ]129
19 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบ อัดท้าย [ 9 ต.ค. 2561 ]122
20 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารหลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง [ 28 ก.ย. 2561 ]120
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12