องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ โค้กอีโต บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดจัยภูมิ [ 23 ม.ค. 2562 ]10
2 โครงการลงหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรจากนานายสละ ฤาชา ถึงนานายศิริ ม.1 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ยาว 340.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 153.00 ลบ.เมตร สถานที่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2562 ]11
3 โครงการก่อสร้างถนนศสล. ลานตากพืชผลทางการเกษตร ม.9 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 66.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่นาเจริญ ม.9 ต.โนนทอง อ.เกษตสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2562 ]11
4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายคง หาญกุดเลาะ ถึงบ้านนายวินัย เพียอิน ม.2 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2562 ]11
5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างสัญลักษณ์ปติมากรรมปูนปั้นของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ปริมาณงาน รายละเอียดตามใบประมาณราคา ปร.4 และ ปร.5 สถานที่ก่อสร้าง โคกมีดอีโต้ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2562 ]13
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึงโฮมสเตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหนองไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 22 พ.ย. 2561 ]27
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 76-006 สายบ้านโนนหนองไฮถึงโฮมสเตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหนองไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 21 พ.ย. 2561 ]27
8 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสลิมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๖-๐๐๔ สายทางบ้านโนนเขวา ถึงอ่างห้วยหิน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนเขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 พ.ย. 2561 ]40
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถง 76-004 สายบ้านโนนเขวาถึงอ่างห้วยหิน หมู่ที่ 2 บ้านโนนเขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 5 พ.ย. 2561 ]37
10 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ต.ค. 2561 ]52
11 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบ อัดท้าย [ 9 ต.ค. 2561 ]47
12 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารหลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง [ 28 ก.ย. 2561 ]41
13 ประกาศราคากลาง โครงการ ดำเนินการลงหินคลุก สายคลองชลประทาน ถึงบ้านผู้พัน หมู่ที่ 1 [ 12 ก.ย. 2561 ]42
14 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านเล่า หมู่ที่ 3 สายทางลาดยาง - บ้านยาง - บ้านกลาง เข้าบ้านเล่าทางตะวันออกสายตาปู่บ้าน(ต่อจากสายเดิม) [ 12 ก.ย. 2561 ]42
15 ประกาศราคากลาง โครงการดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายห้วยโปร่ง [ 24 ส.ค. 2561 ]49
16 ประกาศราคากลาง โครงการดำเนินการลงหินคลุก หมู่ที่ 10 สายร่องแดงจากนานางแดง ถึง นานายเกลี้ยง [ 24 ส.ค. 2561 ]47
17 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง [ 19 ก.ค. 2561 ]55
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอลฟันท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 สายทางจากคลองชลประทานไปหน้าโรงเรียนบ้านโนนทอง [ 15 พ.ค. 2561 ]67
19 ประกาศราคากลาง โครงการลดำเนินการงหินคลุก สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านนายมงคล ไป ลำน้ำพรม หมู่ที่ 8 บ้านเชิงสำราญ [ 12 ก.พ. 2561 ]83
20 ประกาศราคากลาง โครงการดำเนินการลงหินคลุก สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านนายคำมูล ไป ลำน้ำพรม หมู่ที่ 8 บ้านเชิงสำราญ [ 12 ก.พ. 2561 ]85
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11