องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 24 มิ.ย. 2563 ]4
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 24 มิ.ย. 2563 ]3
3 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 23 มิ.ย. 2563 ]3
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 22 มิ.ย. 2563 ]3
5 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 ลำห้วยนาข่า (ตอนล่าง) หมู่ที่ 10 บ้านโนนทองเมืองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding [ 20 ก.พ. 2563 ]30
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-008 สายทางภายในหมู่บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding [ 19 ก.พ. 2563 ]28
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.76-010 สายทางบ้านแก้งตาดไซ ถึงวัดป่าร่มโพธิ์ทอง บ้านแก้งตาดไซ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding [ 19 ก.พ. 2563 ]27
8 โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านแก้งตาดไซถึงวัดป่าร่มโพธิ์ทอง บ้านแก้งตาดไซ หมู่ที่ 7 [ 13 ก.พ. 2563 ]29
9 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยนาข่า บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 [ 13 ก.พ. 2563 ]25
10 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โนนเขวา หมู่ที่ 2 [ 13 ก.พ. 2563 ]29
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]45
12 ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบครบวงจร พร้องติดตั้งเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ส.ค. 2562 ]73
13 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบครบวงจร พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2562 ]63
14 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโดมศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 [ 1 ส.ค. 2562 ]71
15 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.76-004 สายบ้านโนนเขวา ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยหิน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ต่อจากสายเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ก.พ. 2562 ]112
16 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึง โฮมสเตย์บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ 5 ต่อจากสายเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ก.พ. 2562 ]117
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.76-004 สายบ้านโนนเขวา ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยหิน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 26 ก.พ. 2562 ]125
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.76-006 สายบ้านโนนหนองไฮ ถึง โฮมสเตย์บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ 5 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 26 ก.พ. 2562 ]118
19 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ โค้กอีโต บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดจัยภูมิ [ 23 ม.ค. 2562 ]126
20 โครงการลงหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรจากนานายสละ ฤาชา ถึงนานายศิริ ม.1 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ยาว 340.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 153.00 ลบ.เมตร สถานที่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2562 ]119
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12