องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 46) พ.ศ.2561 [ 15 ต.ค. 2561 ]145
2 สมรรถนะ ที่ใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหนงพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง [ 2 พ.ย. 2560 ]142
3 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 19 เม.ย. 2560 ]158