องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

สภา อบต.

 
นายทองคำ จุ้มใหญ่
ประธานสภาอบต.
   
นายมังกร แก้ววิชัย นายประสาท ม่วงศิลป์
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
       
 นายอานนท์ ขันโนนเขวา  นายสายันต์ สมอาจ  นายวิเชียร เข้าใจการ  นายสุรเดช มูลโส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
       
 นายปัญญา อินกกผึ้ง  นายเปรี่ยมชัย ภากุดเลาะ  นางอำนวย เฟื่องฟู  นายสมศักดิ์ ไกรรบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 

   
นายจอมพล นพวา  นายทองคำ จุ้มใหญ่  นายรัศมี อินกกผึ้ง นายสุนทร อินกกผึ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
   
 นายขวัญชัย ยาขามป้อม  นายมังกร แก้ววิชัย  นายสรศิลป์ ฦๅชา นายปรีชา ไกรแสน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
 นายใหม่ แก้วกุดเลาะ  นายสมพงษ์ หาญกุดเลาะ  นายสุรักษ์ ฦๅชา  นางลำไพร จันทราษี
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
       
 นางคาน สมสุภาพ นายสนั่น คำพิกุล
   
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11