องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่อมแซมถนน สายบ้านยาง - บ้านกลาง


อบต.โนนทอง ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก อบต. จิตอาสา และประชาชนชาวตำบลโนนทอง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซ่อมแซมถนน สายบ้านยาง - บ้านกลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก

2020-03-16
     Covid-2019
2019-10-22
2019-07-26
2019-03-27
2019-02-22
2019-01-15
2019-01-07
2019-01-07
2018-10-04
2018-10-04