องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


กิจกรรมตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง นำโดยท่านนายกสมาน   สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง นำเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.โนนทอง ออกพื้นที่ทำกิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง" ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน "แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

2019-10-22
2019-07-26
2019-03-27
2019-02-22
2019-01-15
2019-01-07
2019-01-07
2018-10-04
2018-10-04
2018-09-06