องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพและตลาดท่องเที่ยววิถีเกษตร ตำบลโนนทอง งานปลายฝน ต้นหนาว ปี 61


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง นำโดยท่านนายกสมาน   สุธรรมาภิวัฒน์ ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ได้กำหนดจัดงานโครงการส่งเสริมอาชีพและตลาดท่องเที่ยววิถีเกษตรตำบลโนนทอง ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2561 ณ  บริเวณตลาดประชารัฐ ฅนพรม ต้องชม ตำบลโนนทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรและเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรภายในตำบล

2019-02-22
2019-01-15
2019-01-07
2019-01-07
2018-10-04
2018-10-04
2018-09-06
2018-08-24
2018-08-14
2018-06-20