องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพและตลาดท่องเที่ยววิถีเกษตร ตำบลโนนทอง งานปลายฝน ต้นหนาว ปี 61


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง นำโดย ท่านนายกสมาน    สุธรรมาภิวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ข้ารราชการ พนักงานจ้าง สมาชิก อบต.โนนทอง ได้กำหนดจัดงานโครงการส่งเสริมอาชีพและตลาดท่องเที่ยววิถีเกษตร ตำบลโนนทอง ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณตลาดประชารัฐ ฅนพรม ต้องชม ตำบลโนนทอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวิถีการดำรงชิวิต วัฒนธรรม ประเพณี สินค้าและของดี ของชาวตำบลโนนทอง

2019-07-26
2019-02-22
2019-01-15
2019-01-07
2019-01-07
2018-10-04
2018-10-04
2018-09-06
2018-08-24
2018-08-14