องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


อบรมเสริมสร้างความรู้การพัฒนาสินค้าและตลาดสู่การท่องเที่ยว


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการ อบรมเสริมสร้างความรู้การพัฒนาสินค้าและการตลาดสู่การท่องเที่ยวให้กับผู้ค้าขายที่ตลาดต้องชม

2019-10-22
2019-07-26
2019-03-27
2019-02-22
2019-01-15
2019-01-07
2019-01-07
2018-10-04
2018-10-04
2018-09-06