องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


อบรมเสริมสร้างความรู้การพัฒนาสินค้าและตลาดสู่การท่องเที่ยว


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการ อบรมเสริมสร้างความรู้การพัฒนาสินค้าและการตลาดสู่การท่องเที่ยวให้กับผู้ค้าขายที่ตลาดต้องชม

2020-07-21
2020-07-20
2020-07-20
2020-07-20
2020-03-16
     Covid-2019
2019-10-22
2019-07-26
2019-03-27
2019-02-22
2019-01-15