องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


โครงการซ่อมแซมถนนสาย บ้านยาง - บ้านกลาง


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง นำโดยท่านนายกสมาน   สุธรรมาภิวัฒน์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชนตำบลโนนทอง ทำกิจกรรมซ่อมแซมถนน สายบ้านยาง - บ้านกลาง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้สะดวกเนื่องจากถนนสายนี้ได้ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ

2019-02-22
2019-01-15
2019-01-07
2019-01-07
2018-10-04
2018-10-04
2018-09-06
2018-08-24
2018-08-14
2018-06-20