องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.
     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองโดยการนำของท่านสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต.โนนทอง, ประธาน-สมาชิกสภา อบต.โนนทอง,ปลัดอบต.โนนทอง, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร อบต.โนนทองทุกกอง/ทุกภาคส่วน
       ⭕️เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่28 กรกฏาคม ประจำปีพุทธศักราช 2565
       ⭕️โดยมีท่านสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในการประกอบพิธีฯดังกล่าว​นำข้าราชการทุกภาคส่วน​ และภาคประชาชน ร่วมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน ณ โดมบริเวณหน้าที่ว่าการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-12
2022-09-06