องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565เวลา 09.00 น.
       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยการนำของ…ท่านสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง และสภา อบต.โนนทอง โดยการนำของท่านสุนทร อินกกผึ้ง ประธานสภาอบต.โนนทอง พร้อม คณะผู้บริหารอบต.โนนทอง, สมาชิกสภา อบต.โนนทอง, ปลัด อบต.โนนทอง,ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนทอง และบุคลากร อบต.โนนทองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสภา อบต.โนนทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการร่วมวางแผนงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนทอง และเพื่อการบริหารจัดการ อปท.ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งได้ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1-11 ตำบลโนนทองในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อบต.โนนทอง

2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-12
2022-09-06