องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


ประชุมวางแผนและออกพื้นที่สำรวจและเตรียมพื้นที่เพื่อ จัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาการปลูกต้นไม้” ตามแผนโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป้องกันไฟป่าณ พื้นที่ หมู่7 บ้านแก้งตาดไซ


วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยการนำของ  ท่านสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาอบต.โนนทอง, หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว,บุคลากร อบต.โนนทอง, ผู้นำท้องถิ่นท้องที่, อสม.,อถล. และภาคประชาชนพื้นที่ตำบลโนนทองประชุมวางแผนและออกพื้นที่สำรวจและเตรียมพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาการปลูกต้นไม้” ตามแผนโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป้องกันไฟป่าณ พื้นที่ ม.7 บ้านแก้งตาดไซ

2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-21
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-12
2022-09-06