องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมบีสกีน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ยาฆ่าแมลงในโคและกระบือ


วันที่ 23 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น.
       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยการนำของ ท่านสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง มอบหมายให้ท่านปัญญา อินกกผึ้ง เลขานุการ นายก อบต.โนนทอง พร้อม นางสาวศิรัญญา เจริญศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดและบุคลากร อบต.โนนทอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตวอำเภอเกษตรสมบูรณ์,รพ.สต.โนนเขวา และทีม อสม. รพ.สต.โนนเขวาร่วมออกรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมบีสกีน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ยาฆ่าแมลงในโคและกระบือ พร้อมทั้งพ่นยากำจัดยุงตัวแก่ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และให้ความรู้ คำแนะนำในป้องกันโรคดังกล่าวแก่ประชาชน  ณ  ม.2 บ้านโนนเขวา ต.โนนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์

2022-06-23
2022-06-20
2022-06-15
2022-06-13
2022-06-03
2022-06-03
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26