องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


การประเมินคัดเลือก “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนเขวา”


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
      ท่านสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์, ท่านวรพงษ์ ภูมิโสมเกษตรจังหวัดชัยภูมิ,หน่วยงานราชการแขกผู้มีเกียรติ และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยการ นำของ ท่านสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ .อบต.โนนทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรดีเด่นระดับเขตภาคอีสาน ปี 2565จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เพื่อประเมินคัดเลือก “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนเขวา” (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายโนนเขวา)โดยการนำของ  ท่านวิไลวรรณ ศิริประภาภูวดล ประธานกลุ่มฯ พร้อมสมาชิกกลุ่มฯและที่ปรึกษากลุ่มฯ ณ บ้านเลขที่ 258 หมู่ 2 บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ

2022-08-08
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-23