องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


ประชุมรับมอบ นโยบายจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิในการจัดทำข้อมูล “เรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชัยภูมิ”


วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยการนำของนายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิในการจัดทำข้อมูล “เรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชัยภูมิ” โดยมีท่านไกรสร กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขัยภูมิเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ  ห้องประชุมเขาบังเหย ชั้น 2  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ

2022-08-08
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-23