องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonnonthong.go.th
 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุภัยพิบัติ (อัคคีภัย


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โดยการนำของ  นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ นายก อบต.โนนทอง พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.โนนทอง,เลขานุการ นายก อบต.โนนทอง,เจ้าหน้าที่ .อบต.โนนทอง ,ประธานสภา,สมาชิกสภา อบต.โนนทอง และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ตำบลโนนทองร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ณ บ้านเลขที่ 168 ม.1 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์จ.ชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้าน พร้อมให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยฯในครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย​ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​(ฉบับที่2)​ พ.ศ. 2561

2022-08-08
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-23